Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
marlboro
5195 556f
Reposted fromskatrix skatrix viafoodforsoul foodforsoul
marlboro
Tyle lat edukacji, a nikt nie nauczył nas jak pokochać samych siebie i dlaczego to takie ważne.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
marlboro
Reposted fromcarfreitag carfreitag viairmelin irmelin
marlboro
8701 bc36
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoutline outline
marlboro

To, że jesteśmy w dupie, to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać.

— — Stefan Kisielewski
Reposted fromhabae habae viaoutline outline
marlboro
W miłości do drugiej osoby ważne jest to, by zawsze się chciało. I w tym cały sekret bycia razem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaAstralEmerald AstralEmerald
marlboro
1278 6c51
marlboro
6772 e276 500
Reposted fromjasminum jasminum viatasteofmartini tasteofmartini
marlboro
7669 ad2d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
marlboro
1947 51ef
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacherrykiss cherrykiss
marlboro
1779 1a7a 500
marlboro
8333 af2f
Reposted frommoniamagda moniamagda viaabsstract absstract
marlboro
marlboro
Reposted fromjustshineon justshineon viaabsstract absstract
marlboro
0804 b18f 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaStonerr Stonerr
marlboro
5999 a148
marlboro
4871 1fe7
marlboro
2913 0984
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMargheRita86 MargheRita86
marlboro
ACT NORMAL, ACT NORMAL!
Reposted fromfalconwing falconwing viaMargheRita86 MargheRita86
marlboro
1981 46e8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl