Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
marlboro
marlboro
4951 2fe8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viausmiechprosze usmiechprosze
marlboro
3795 7e4f 500
Reposted frombirke birke viajas1mine jas1mine
marlboro
5967 5bcd
Reposted fromzimnaa zimnaa viaspice-sugar spice-sugar
marlboro
marlboro
marlboro
5042 0a9a 500
Reposted fromfoods foods viaspice-sugar spice-sugar
marlboro
4230 155d 500
marlboro
  • Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.
— John Dewey
marlboro
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
marlboro
9303 fbfb
marlboro
8791 1830
Reposted frommisieq misieq viaarrependimento arrependimento
marlboro
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
marlboro
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viaserplesniowy serplesniowy
marlboro
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis viatoffifee toffifee
6607 5bf9
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viajstrbl jstrbl
marlboro
5598 a3a8 500
chyba spieprzyłam większość z nich...
Reposted fromshrew shrew viajstrbl jstrbl
0185 d0b6

💎

Reposted fromKiro Kiro viajstrbl jstrbl
9078 4eb9
Reposted fromsunlight sunlight viajstrbl jstrbl
4002 2e1c
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viarevalie revalie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl