Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
marlboro
marlboro
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viaxannabelle xannabelle
marlboro

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
marlboro
4936 2066
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
marlboro

Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś gorszy.

— Forrest Gump
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viaserplesniowy serplesniowy
marlboro
5633 9bef
Reposted fromkaiee kaiee viamojkubekherbaty mojkubekherbaty
marlboro
jeżeli już trzeba kogoś wybrać, jedyny słuszny wybór to osoba, która tego wyboru nie wymaga.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viaunsteadyshy unsteadyshy
marlboro
marlboro
6848 d1b6 500
Reposted frommisswindy misswindy viadreamadream dreamadream
marlboro
marlboro
8921 87b5
Reposted fromtooskaa tooskaa viajas1mine jas1mine
marlboro
9096 f09a 500
Reposted fromstopnegativity stopnegativity
marlboro
marlboro
Bo lepiej się zbytnio nie nastawiać i być mile zaskoczonym, niż zawiedzionym, bo miało się zbyt wielkie oczekiwania
— A.
Reposted fromLlulia Llulia viausmiechprosze usmiechprosze
marlboro

15 Photos Taken At Just The Right Moment

wordsnquotes:

culturenlifestyle:

Photography’s artistic and magical nature lies in timing. Along with other elements such as lighting, shadow and angle, luck also plays an important role. Below, we have compiled 15 images that were taken at the perfect time. 

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

Reposted fromtron tron viabananaapple bananaapple
marlboro
marlboro
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viausmiechprosze usmiechprosze
marlboro
2352 3426 500
Mattias Tyllander
Reposted fromcorvax corvax viabananaapple bananaapple
marlboro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl